• Tue. Jun 22nd, 2021

Team

Chief Editor – Sanjay Nath Bhatiya

Co Founder – Rishi Sharma

State Head RJ- Sanjay Soni

Special Reporter- Niranjan Choudhary

State Head MH- Navin J. Sharma

State Head UP- Dinesh Joshi

South India Operation Head – Satish Kumar

Daily Editorial – Meghna Sachdeva

Editorial & Poetry – Dharmendra Singh

Maharashtra

 1. Hardik Rameshbhai Sanghi – Mumbai Reporter
 2. Santosh Naik – Political Reporter

Rajasthan

 1. Kishan Tekwani – Special Reporter, Jaipur
 2. Deepak Lakhera – Behror, Alwar
 3. Shubham Joshi – Jodhpur

Uttar Pradesh

 1. Anzar Hashmi – Prayagraj

Chandigarh

 1. Surjit Singh

Delhi

 1. Sarthak Arora – State Head

Tamilnadu

 1. V. Madhuvanthi – Chennai
 2. Shivani Goyal – Chennai
 3. Wajir Alam – Chennai

Marketing Team

 1. Irfan Ali – Marketing Manager Rajasthan

Terminated Reporters

 1. Shivani Saxena – State Head Bihar : Bad Manners & Behaviour to Management