• Fri. Jun 14th, 2024

Team

Chief Editor – Sanjay Nath Bhatiya

Co Founder – Rishi Sharma

South India Operation Head – Satish Kumar

North India Operation Head – Nidhi Singh

Maharashtra

 1. State Head MH- Navin J. Sharma
 2. Hardik Rameshbhai Sanghi – Mumbai Reporter
 3. Santosh Naik – Political Reporter
 4. Prateek Yadav – Reporter

Rajasthan

 1. State Head RJ – Sanjay Soni
 2. Special Reporter – Niranjan Choudhary
 3. Kishan Tekwani – Special Reporter, Jaipur
 4. Deepak Lakhera – Behror, Alwar
 5. Shubham Joshi – Jodhpur

Uttar Pradesh

 1. State Head UP- Dinesh Joshi
 2. Anzar Hashmi – Prayagraj

Chandigarh

 1. Surjit Singh

Delhi

 1. Sarthak Arora – State Head

Tamilnadu

 1. V. Madhuvanthi – Chennai
 2. Shivani Goyal – Chennai
 3. Wajir Alam – Chennai

Bihar

 1. Pragya Bharati –
 2. Saurav Kumar – Reporter

Marketing Team

 1. Irfan Ali – Marketing Manager Rajasthan

Terminated Reporters

 1. Shivani Saxena – State Head Bihar : Bad Manners & Behaviour to Management